INVEST IN GREAT LAPLAND

Discover Lapland with opportunity 

TOP Games on palvelukokkonaisuus

 

EVENTS SEMINARS FORUMS EXPO

CONGRESS PROMOTIONS SPORTS CULTUR HAPPENINGS and TRAVELSERVICES

1. Tavoittelemme huippuja asetamme aina tavoitteemme korkealle

Analysoimme mitä tavoittelemme tapahtumalta

Asetamme tavoitteet askel askeleelta miten etenemme päämäärään

2. Teemme toimintasuunnitelman

Sovimme tavasta kuinka toimimme

Luomme strategian vahvistamme vision tavoitteesta

Valitsemme markkinointikohteet, suunnat, tavoitteet ja toimintatavat

Vuosien kokemuksella teemme markkinoinnista hallitun ja yrityksen kokonaiskuvaan luontuvan kokonaisuuden

Tuemme yrityksen tavoitteita ja laadimme strategian yhdenmukaisin keinoin sopeuttaen yrityskuvaan

3. Pyrimme ainutlaatuisuuteen

Hyvällä suunnittelulla ja ideoilla parannamme tavoitteitta hyötyinä

Aikaisemmin valittuja keinoja pyrimme edelleen jalostamaan toimiviksi ratkaisuiksi

4. Innovaatiot

Oikeat ideat ja ratkaisut erottuvat kilpailijoista


Ammattimaisuus toteutuksissa ja ratkaisuissa ovat myös taloudellisia sijoituksia

Laadukkuus toteutuksessa vahvistaa tuotekuvaa

Vuosikymmenien kokemukset markkinoinnissa ovat perustamme onnistumiselle

5. Henkinen valmennus

Myyntivalmennus ja tavoitteiden asettaminen ovat konsultointimme vahvuus

Myynnin ja ajankäytönpsykologia kuuluvat vahvana osana toimintaamme

Henkilövalmennus ja henkilötuntemus valinnoissa ovat osaamistamme

6. Valmistautuminen

Tapahtuminen suunnittelu ja tilojen rakentaminen markkinoitaville tuotteille ja
esiintyjille rakentaa erinomaiset puitteet

Kuljetukset, valvonta, varastointi, purkaminen ja jälkimarkkinointi kuuluvat palveluumme

7. Messut ja tapahtumat

Ammattimaisuus ja kokemus luovat varmuuden onnistumiselle

Messuosastojen toteutus ja suunnittelu  sopeutettuna tapahtuman luonteeseen

8. Huolehdimme vieraistanne

Sujuvat ja toimivat palvelu tarjoiluvalinnat tapahtumaan palvelijoineen

Esiintyjät ja aikataulut tapahtuman muuhun ohjelmaan sopeuttaen

TOP CAMES ON PALVELUKOKONAISUUS

Vieraat voivat kääntää huomion asiakkaisiin tapahtuman aikana
Me annamme siihen mahdollisuuden

Kari Harju-Autti KH-CONSULTING KyVoog. Make a website.